۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

شماره‌‌ي جديد مهرنامه منتشر شد


در بخش ادبيات اين شماره مي توانيد پرونده‌ي ويژه‌ي مهدي اخوان ثالث را بخوانيد. مطالب پرونده از اين قرارند:

اخوان و سعدي---- مقاله‌اي از :كاميار عابدي

حسي غرنده در زباني پاك--- گفتاري از : ابراهيم گلستان

روايتگر شكست جنبش ملي---- گفت‌و‌گو با عبدالعلي دستغيب

چاهي كه روايت و راوي را بلعيد---- نقدي از : محمد آزرم

اين شكسته چنگ بي‌قانون---- مقاله‌اي از : پگاه احمدي

ناسيوناليسم فرهنگي يا آركاييسم سياسي؟---- علي مسعودي‌نيا

هیچ نظری موجود نیست: