۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

معرفی کتاب «شعرامروز،زن امروز»؛نوشته ی :علی بابا چاهیشعر زن امروز از نگاه مرد شاعر امروز
«شعرامروز،زن امروز» محصول جستارهای «علی باباچاهی» است در باب روند شعر زنان ایران.او با کنار هم نشاندن چهره های آشنا و غریب این حیطه و تحلیل ادواری وتبارشناختی شعر زنان در ادبیات ما،تلاش می کند با رویکردی تحلیلی،مسیر پر فراز و نشیب شعر زن را به خوانندگان بشناساند.او نگاه تحلیلی خود را از شعر منفعل و به شدت تحت تاثیر نگاه مردانه ی شاعرانی چون رابعه آغاز نموده است و با تلاش در یافتن ریشه های عدم وجود صدای زنانه در این اشعار به نقد شعر آنان پرداخته و نمونه هایی هم از این شعرها ارائه نموده است.به عقیده مولف شعر زنان در ادبیات ما چند دوره اصلی داشته است:دوره نخست که در آن صدای زنانه و مسائل مربوط به زندگی زنان تقریبا در متون باقیمانده از آن دوران وجود ندارد، دوره دوم که همراه با حضور مظاهر مدرنیسم در ایران شکل گرفته و این بار چند تنی را می توان یافت که المان ها و بیان شعری شان زنانه است.دوره سوم که با حضور فروغ شکل می گیرد و برای نخستین بار یک شاعر با دغدغه و زبان زنانه در ادبیات ما متولد می شود، و دوره چهارم که در آن زنان شاعر به نوعی بیان فراجنسیتی تمایل داشته اند.باباچاهی تدقیق را از این هم فراتر می برد و به طبقه بندی شاعران معاصر نیز می پردازد.این طبقه بندی یکی از کامل ترین و دقیق ترین تقسیماتی است که تا به حال در مورد شعر زنان ایران انجام گرفته است. نکته قابل توجه دیگری که در باب این کتاب می توان به آن اشاره کرد، ذکر شمه ای از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در هر دوره از دوره های مورد بحث است که نشان دهنده اشراف باباچاهی بر شیوه تحقیق تبارشناسیک محسوب می شود.در پایان کتاب نیز گزیده ای از اشعار زنان شاعر ایران درج شده است که با نگاهی اجمالی به نام شاعران هم می توان دریافت که کمتر شاعرمطرحی در این میان از قلم افتاده است.
«شعرامروز،زن امروز» در آینده ای نه چندان دور می تواند به عنوان یکی از معتبر ترین کتب مرجع در زمینه شعر معاصر به طور کلی و شعر زنان به طور اخص مورد استفاده محققان و منتقدان قرار گیرد.به ویژه که این بار قلم دستِ دشمن (مرد) بوده است و احتمالا در متن خبری از رویکردهای فمینیستی نیست!
عكس از:Pierre Dumas