۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه


این هم تمام شد...

۵ نظر:

آرش اله وردی گفت...

شعری برای روزهای سعد

آرش اله وردی گفت...

شعری برای روزهای سعد

خاموش گفت...

...
این شعر آخر به مقصد نمی رسد انگار
...
ما نمی بینیمش!
...

عه تا گفت...

تمام شد؟
جمله ی رکورد دار

فرشته پناهی گفت...

این روزها به زور هم که شده به روزم.